Opći Uvjeti – Usluga smještaja

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

Turistička agencija „Montona tours“, Kanal 10, 52424 Motovun (u daljnjem tekstu: Montona tours), jamči za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, a koje su dostupne na internetskim stranicama www.montonatours.com, kao i za istinitost uvjeta pod kojima se nude.

Montona tours obvezuje se osigurati gostu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju iznimnih okolnosti uzrokovanih višom silom (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije mjerodavnih vlasti i sl.).

Zakupom jedne ili više smještajnih jedinica iz programa Montona tours-a gost zasniva pravni odnos s Montona tours-om, te time potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima pružanja usluga smještaja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti). Sve što je u aranžmanu objavljeno pravna je obveza kako za gosta, tako i za Montona tours. Ovi Opći uvjeti temelj su za rješavanje eventualnih sporova između gosta i Montona tours-a, te se stoga gost upućuje da ih prije uplate akontacije obvezno pozorno pročita.

Ako niste u mogućnosti samostalno rezervirati uslugu koja najviše odgovara Vašim zahtjevima, slobodni ste obratiti se osoblju Montona tours-a za pomoć. Upiti se postavljaju e-mailom (info@montonatours.com). Svaki upit treba jasno sadržavati temeljne kriterije na osnovi kojih će Vam djelatnici Montona tours-a kreirati ponudu (minimalno termin, broj osoba, njihova starosna dob i preferirana lokacija, kao i sve Vaše posebne zahtjeve). U slučaju potrebe, možete telefonski kontaktirati s agencijom, ali konačni upit mora biti postavljen e-mailom.

Kreiranje zahtjeva za rezervacijom smještaja obavlja se jednostavno na internetskim stranicama Montona tours-a, ispunjavajući za to predviđeni formular. Prijave se također zaprimaju i osobno, u poslovnici naše agencije. Prilikom prijave gost je dužan upisati sve podatke koji se traže u predviđenom formularu za rezervaciju, odnosno prilikom prijave u našoj poslovnici Montona tours-a dati na uvid sve prijeko potrebne dokumente za obavljanje propisane procedure.

Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge, a koristit će se i za daljnju međusobnu komunikaciju. Montona tours obvezuje se da osobne podatke gosta neće iznijeti iz tvrtke ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.

Montona tours obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Montona tours-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Uplata rezervacije može se izvršiti uplatom na žiro-račun agencije (uplate iz RH), bankovnom doznakom iz inozemstva, kreditnom karticom i putem WSPay-a. Kako bi potvrdio prijavljenu rezervaciju, gost uplaćuje 50% ukupnog iznosa rezervacije ovisno o pravilima odabranog smještaja.
Preostali iznos do ukupne vrijednosti aranžmana gost uplaćuje na nekoliko načina:

 • prema rasporedu plaćanja iz ponude, a najkasnije mjesec dana prije dolaska na bankovni račun Montona tours-a
 • prema rasporedu plaćanja iz ponude, najkasnije mjesec dana prije dolaska plaćanjem karticom ili WSPay-om
 • ukoliko je tako definirano u ponudi, na dan dolaska, u gotovini, izravno vlasniku smještaja,
 • ukoliko je tako definirano u ponudi, na dan dolaska u poslovnici agencije Montona tours .

U posebnim slučajevima (npr., u slučaju rezervacije čija ukupna vrijednost ne prelazi 300 eura ili je manje od 30 dana do korištenja usluge) potrebno je pri potvrdi rezervacije uplatiti 100% ukupnog iznosa rezervacije.


O iznosu akontacije te načinu uplate ostatka iznosa gost će biti upoznat prilikom slanja ponude.


Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Montona tours.

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja, a najkasnije danom dolaska u smještaj. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka.

Cijene objavljene na stranicama Montona tours-a variraju od objekta do objekta, te su posebno istaknute uz svaku smještajnu jedinicu. Cijene smještajnih jedinica objavljene su u kunama i/ili eurima i odnose se na gotovinsko plaćanje (uplata na žiro-račun). Na računu će biti izražena i kunska protuvrijednost uplaćene usluge. Navedene cijene hotelskog smještaja uključuju samo one usluge koje su uz odabrane smještajne jedinice i opisane. Navedene cijene uključuju: uslugu noćenja smještajnih jedinica, posteljinu, opremljenu kuhinju s potrebnim posuđem i priborom (osim ako se unajmljuje soba bez uporabe kuhinje), utrošak vode, struje i plina (s iznimkom određenih objekta uz koje je navedeno što je sve uključeno u cijenu).


Dodatne su usluge one usluge koje se pružaju u smještajnoj jedinici, ali nisu uključene u cijenu njezina zakupa (usluge prehrane, korištenje perilice za rublje, unajmljivanje čamca, unajmljivanje bicikle i sl.), pa ih stoga gost plaća posebno i pod uvjetom da ih zaista i koristi. Ako Montona tours raspolaže cjenikom dodatnih usluga, objavljuje ga na internetskim stranicama. Ako Montona tours ne raspolaže cjenikom dodatnih usluga, cijene se dogovaraju izravno s davateljem usluga. Većinu dodatnih usluga gost plaća izravno davatelju usluga, dok neke plaća pri potvrdi rezervacije.


Iako je većina dodatnih usluga fakultativna, postoje i one obvezujućega karaktera (npr. nadoplata za završno čišćenje, izvanredni prijevoz do objekta, prijava gostiju i sl.).
S obzirom na to da o nekim dodatnim uslugama ovisi i raspoloživost željenog smještaja (npr. prehrana, dovođenje kućnog ljubimca, korištenje dodatnog ležaja…), te s obzirom na to da sve dodatne usluge (npr. čamac, vez za čamac, internet…) ne moraju uvijek biti raspoložive, gost je obvezan sve željene dodatne usluge prijaviti prilikom kreiranja zahtjeva za rezervacijom.


U nekim slučajevima gost će prije početka korištenja zakupljenog smještaja morati izravno davatelju usluge uplatiti depozit u gotovini. Depozit služi kao jamstvo davatelju usluge da gost u zakupljenom smještaju neće počiniti štetu. Na dan odlaska, gostu će depozit biti vraćen u cijelosti, ali tek nakon što davatelj usluge prethodno utvrdi da je gost zakupljeni smještaj predao u stanju u kojem ga je i preuzeo.


O svim obveznim nadoplatama, točnom iznosu nadoplata željenih usluga i eventualnih depozita, kao i o načinu njihove uplate, gost će biti obaviješten najkasnije prilikom slanja ponude.


Montona tours zadržava pravo promjene cijena objavljenih na web-stranici Montona tours-a u slučaju da davatelj usluge promijeni cijenu smještaja i/ili dodatnih usluga. Ako se cijena određene smještajne jedinice promijeni nakon prijave, a prije uplate akontacije, Montona tours obvezuje se da će odmah nakon što dozna za promjenu obavijestiti gosta o tome te mu, uz njegov pristanak, poslati novi obračun.


Ako se cijene smještaja i dogovorenih dodatnih usluga promijene nakon uplate akontacije, te gost ne prihvaća novu ponuđenu cijenu, Montona tours će ponuditi adekvatnu zamjenu smještaja ili povrat novca. U slučaju da davatelj usluge, odnosno Montona tours, snizi cijenu smještajne jedinice nakon što je gost potvrdio rezervaciju, gost nema pravo na novu, nižu cijenu.
Ugovorne strane suglasne su da Montona tours ima pravo povećati cijenu prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute za više od 5% ili do povećanja drugih troškova koji utječu na cijenu usluge, a za koje Montona tours nije znao niti mogao znati. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako povećanje ugovorene cijene iznosi više od 10%. U tom slučaju gost ima pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete. Novac se gostu vraća na bankovni račun o trošku agencije.
Sve cijene navedene na internetskoj stranici odnose se na boravak dulji od četiri noćenja. Ukoliko je riječ o kraćem boravku cijena se može povećati 20-50%.

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad, te uvidom djelatnika Montona tours-a u stvarno stanje smještaja prilikom obrade objekta.


Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja različiti su i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na prodajnome mjestu ne obvezuju Montona tours u većoj mjeri od informacija objavljenih na internetskim stranicama agencije.
Raspored soba/apartmana u hotelu određuje recepcija hotela. Ukoliko gost nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju sobu/apartman dodijeljenu mu u skladu sa njegovim vaučerom.


Montona tours jamči da će davatelj usluga u svakoj smještajnoj jedinici, sukladno broju osoba za koju je namijenjena, osigurati odgovarajuće posuđe u kuhinji i pribor za jelo. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu, te će svakoga gosta dočekati čiste plahte. Za goste koji ostaju dulje od jednog tjedna plahte će se mijenjati jednom tjedno. Davatelj usluga nije obvezan osigurati gostu ručnike.


Na dan dolaska gosti dolaze u smještajnu jedinicu nakon 16.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju prije 10.00 sati. Davatelj usluga u roku od šest sati dovodi smještajnu jedinicu u stanje prikladno za doček novih gostiju.
Ključ zakupljenih smještajnih jedinica davatelj usluga predaje gostima u samom objektu ili u poslovnici Montona tours-a.

Montona tours može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti vezane isključivo uz zakupljeni smještaj, koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (npr. sanitarni poremećaji i sl.), a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa, bile bi opravdani razlog agenciji da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa tih smještajnih jedinica.


Ako je Montona tours u mogućnosti gostu ponuditi alternativni smještaj, promjena rezerviranog smještaja može se obaviti samo uz pristanak gosta. Ako je zamjenski smještaj jeftiniji od otkazanog, Montona tours obvezuje se razliku u cijenu vratiti gostu o trošku agencije. Ako je zamjenski smještaj skuplji od otkazanog, Montona tours zadržava pravo naplate razlike u cijeni.


Montona tours dužan je sve goste koji su uplatom akontacije potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu odmah nakon nastupanja izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im uplaćeni iznos rezervacije.


Ova odredba primjenjuje se samo pod uvjetom da nastale izvanredne okolnosti nisu prouzročene višom silom, te da su vezane isključivo uz rezervirani smještaj. U slučaju promjena ili otkaza rezerviranog smještaja uzrokovanih višom silom primjenjuju se odredbe članka 10.

Gost može promijeniti već definiranu rezervaciju samo ako se davatelj usluga s tim slaže, a to može uključivati: promjenu nositelja rezervacije, termina rezervacije, broja osoba, starosne dobi osoba, te vrste rezerviranih osnovnih ili dodatnih usluga. Zahtjev za izmjenom rezervacije podnosi se pisanim putem (e-mailom ili poštom). Obrada navedenih promjena naplaćuje se paušalno u iznosu od 15 eura/kunska protuvrijednost po promjeni (novom obračunu).


Želi li gost otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pisanim putem (e-mailom ili poštom).


Datum kad je Montona tours zaprimio pisanu obavijest o otkazu osnova je za obračun otkaznih troškova, i to na sljedeći način:

 • Za otkaz do 71 dana prije početka korištenja zakupljene usluge, Montona tours vraća 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Novac se vraća gostu umanjen za bankovne troškove.
 • Za otkaz od 70 do 57 dana prije početka korištenja zakupljene usluge Montona tours naplaćuje 50% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
 • Za otkaz od 56 do 0 dana prije početka korištenja zakupljene usluge Montona tours naplaćuje 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja.
 • Ako se gost ne pojavi na odredištu ili nakon početka korištenja otkaže zakupljene usluge, gost nema pravo naknadnog potraživanja uplaćenog iznosa.

Ako su stvarno nastali troškovi veći nego što je prethodno izloženo, Montona tours zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.


Ako gost pri otkazu rezervacije zakupljenih smještajnih kapaciteta pronađe novoga korisnika iste rezervacije, Montona tours zaračunava samo troškove nastale zamjenom.


Ako se rezervacija otkaže zbog smrti gosta (nositelja rezervacije) ili člana njegove uže obitelji, Montona tours zaračunava samo minimalne troškove otkaza rezervacije (25%). Ova će se odredba primijeniti u slučaju smrti bilo kojeg člana grupe ili smrti člana njegove uže obitelji (bračni partneri, braća, sestre, roditelji i djeca), ali uz uvjet da je agencija raspolagala podatkom da je ta osoba bila prijavljena kao član grupe.


Gost je obvezan proslijediti agenciji smrtni list, te eventualnu potvrdu o srodstvu preminule osobe s nositeljem rezervacije, odnosno članom grupe.


Odmah nakon utvrđivanja točnog iznosa novca koji treba vratiti gostu, izvršit će se povrat uplaćenog iznosa o trošku gosta.
Otkaz rezervacije koji je uzrokovan bilo kojim drugim razlogom uvijek će se riješiti uz obveznu naplatu otkaznih troškova po navedenoj skali.


Ako gost u rezervirani smještaj ne dođe do 20.00 sati na dan početka korištenja zakupljene usluge, a o razlozima svojeg eventualnog kašnjenja nije obavijestio ni Montona tours ni davatelja usluge, rezervacija će se smatrati otkazanom na dan dolaska, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema navedenoj skali. U slučaju da je davatelj usluga u međuvremenu primio druge goste, gost nema pravo na prigovor te gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Montona tours dužan je brinuti se o provedbi usluga, kao i o izboru izvršitelja usluga, te brinuti se o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.


Montona tours dužan je osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.


Montona tours isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom na teritoriju zemlje gosta ili teritoriju zemlje gdje bi usluga trebala biti izvršena (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencije mjerodavnih vlasti i sl.) koja ima za posljedicu nemogućnost gosta da provede odmor u rezerviranoj smještajnoj jedinici. U tim slučajevima uplaćena akontacija gostu se ne vraća, niti ju je moguće priznati kao uplaćenu akontaciju za zamjenski smještaj koji bi gost eventualno želio rezervirati u drugoj destinaciji ili u drugom terminu.

Gost je obvezan:

 • posjedovati valjane putne isprave za sve osobe (uključujući putne isprave za djecu i obvezne dokumente za kućne ljubimce). Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost;
 • pridržavati se carinskih i deviznih propisa Republike Hrvatske, kao i država kroz koje prolazi tijekom putovanja;
 • provjeriti je li mu za ulazak u Republiku Hrvatsku ili u tranzitne zemlje potrebna viza. Montona tours ne pruža usluge sređivanja vize, te zadržava pravo zadržati uplaćen iznos rezervacije u slučaju da gostu ne budu izdani potrebni dokumenti za ulazak u Republiku Hrvatsku;
 • na dan svojeg dolaska u poslovnici agencije ili izravno vlasniku objekta podmiriti nepodmireni dio računa, ako to nije obavio prije;
 • prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, davatelju usluge predočiti vaučer s točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene;
 • doći u smještajnu jedinicu u točnom broju i s točnom strukturom osoba koju je najavio agenciji. Ako u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba ili drukčija struktura osoba nego što je naznačeno na vaučeru, davatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima ili tražiti nadoplatu za njih;
 • najaviti dolazak s kućnim ljubimcem kako bi davatelj usluga prethodno dao svoj izričit pristanak. Davatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu gostima ako oni inzistiraju na tome da se zakupljenim smještajem koristi i nenajavljeni kućni ljubimac;
 • pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s davateljima usluga u dobroj namjeri.

U slučajevima nepridržavanja ovih obveza, gostu može biti ukraćen rezervirani smještaj bez prava na povrat uplaćenog iznosa i bez prava na naknadu štete.

Cijene smještaja ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.

Prtljagu prevozi gost osobno na vlastiti rizik, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.


Montona tours nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu, izgubljenu ili ukradenu prtljagu gost upućuje davatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

Gost ima pravo prigovora samo zbog pogrešno objavljenih fotografija, odnosno netočno prikazanih podataka vezanih uz zakupljenu smještajnu jedinicu, osim u slučaju kada je zatečeno stanje na korist gosta. Dodatno, gost ima pravo prigovora na nered ili nečistoću u zakupljenoj smještajnoj jedinici.


Gost se odriče prava prigovora na sve činjenice koje su navedene na internetskoj stranici Montona tours-a, a koje on nije prethodno uočio, kao i na sve činjenice na koje su ga prethodno upozorili djelatnici Montona tours-a.


Gost se odriče prava prigovora po bilo kojoj drugoj osnovi, a posebice prava prigovora na eventualne nepovoljne klimatske uvjete, konfiguraciju plaže, čistoću plaže, čistoću i opskrbljenost destinacije, čistoću i temperaturu mora, te na sve slične situacije i događaje koji mogu izazvati nezadovoljstvo gosta, a ne odnose se izravno na kvalitetu rezervirane smještajne jedinice (npr. lokalni problemi s opskrbom vode, problemi s kanalizacijom, prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).


Svaki osnovani prigovor rezultira otklanjanjem reklamiranih nedostataka, a ako to nije moguće, ponudom zamjenskog smještaja. Ako davatelj usluga nije u mogućnosti otkloniti reklamirane nedostatke, a Montona tours nije u mogućnosti ponuditi zamjenski smještaj, Montona tours o svojem će trošku izvršiti povrat uplaćenog iznosa. Najviša isplaćena naknada po prigovoru može biti samo do visine uplaćenog iznosa. Gost se unaprijed odriče traženja bilo kakve vezane materijalne ili nematerijalne štete (npr. bankovni troškovi slanja novca, troškovi telefona, dodatni troškovi goriva, gubitak vremena, prekomjerni stres, duševne boli…). Svaki gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.


Gost je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga ( recepcionera ili vlasnika smještaja i sl. ) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured agencije u Motovunu e-mailom na info@montonatours.com ili telefonski na broj +385 52 681 970. Gost je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na info@montonatours.com ili poštom na adresu Montona tours d.o.o., Kanal 10 , HR-52424 Motovun. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, gost se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Ovi opći uvjeti pružanja usluga smještaja sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj/ Klijent sklapa s Agencijom. Uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana Ugovaratelj/ Klijent u cijelosti prihvaća ove uvjete smještaja te je Ugovor valjan i bez potpisa Ugovaratelja/ Klijenta

Svaki eventualni spor stranke će pokušati riješiti sporazumno. U slučaju da stranke ne uspiju riješiti spor, suglasne su da će spor rješavati za to mjerodavan sud u Pazinu.


Na sve što nije posebno određeno ovim Općim uvjetima primjenjuju se pravni propisi Republike Hrvatske koji su na snazi.

U Motovunu, 24.05.2018.